ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កងទព័ពកម្ពុជា និងអាមេរិលជាង៥០០នាក់កំពុងធ្វើលំហាត់ឆ្មាំអង្គរ២០១៦ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបចេ្ចកទេស...
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន២០០លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជា...
នេះប្រហែលជាការមិនគួរឲ្យជឿដែលមានសត្វបីប្រភេទអាចរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងចំណោមអាណាចក្រសត្វតែមួយ...
លោក ទ្រីតា ប៉ាស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់ ដែលគាំទ្រទំនាក់ទំនងជិតស្និតរវាងប្រជាពលរដ្ឋ...
អង្គការសិទិ្ធមនុស្សអន្តរជាតិបានអំពាវនាវដល់តុលាការកម្ពុជាសូមឲ្យកាត់ទោសសកម្មជនបក្សប្រឆាំងចំនួន១១នាក់...
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានសម្តែងការមិនពេញចិតចំពោះតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានចាប់ឃុំតំណាង...
នាងបានរកឃើញសេ្នហាពិតជាមួយកម្លោះអាយុ៣៣ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះម៉ុនដឺ បានរស់នៅប្រទេសទុយណេស៊ី...
loading...
មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗជាមួយ Onenews App