កីឡាជាតិ
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន១០០០ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗ ដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា...
loading...
loading...
មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗជាមួយ Onenews App